Zoeken in HollandPTC
Created with Sketch.

Verwijsbeleid

In september 2018 is HollandPTC gestart met de behandeling van patiënten met tumoren van het centrale zenuwstelsel. De lijst met indicaties en de capaciteit wordt de komende jaren uitgebreid.

Bij model based indicaties wordt per patiënt beoordeeld of bestraling met protonen voordeel kan bieden. Deze beoordeling wordt gemaakt met behulp van een planvergelijking. Voor deze planvergelijking worden landelijk afgesproken werkwijzes gevolgd. Voor standaardindicaties is geen planvergelijking nodig.

Het voorbereidingstraject voor een protonenbestraling is een complex proces waarbij vooraf veel controles moeten worden uitgevoerd. Hierdoor duurt het na het eerste consult met de radiotherapeut-oncoloog in HollandPTC ongeveer 1 week voordat de eerste bestraling start.

Doorlooptijden

  • het maken van de planvergelijking: 2 werkdagen
  • tijd tot het eerste consult: maximaal 1 week
  • tijd tussen consult en eerste bestraling: ongeveer 1 week

N.B. In HollandPTC worden op dit moment geen kinderen behandeld. Deze kunnen verwezen worden naar het protonentherapiecentrum in Groningen.

Voor meer informatie over het verwijsproces kunt u contact opnemen via verwijzer@hollandptc.nl.