HollandPTC is een inclusieve en diverse organisatie waar mensen worden gewaardeerd, gerespecteerd en gelijk behandeld ongeacht hun geslacht of achtergrond. Dit is vastgelegd in de HollandPTC Gedragscode die met iedere nieuwe medewerker wordt gedeeld.

Wij volgen het beleid en de samenwerkingsovereenkomst van de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU). De NFU is een samenwerkingsverband van de zeven Nederlandse universitair medische centra dat hun belangen behartigt en gezamenlijk beleid ontwikkelt, inclusief regelingen voor haar medewerkers. Een van de aandachtsgebieden betreft gezond en veilig werken, maar ook een gelijke  verdeling in het personeelsbestand wat betreft mannen en vrouwen.

Meer weten over wij deze zaken hebben vastgelegd? Bekijk het GEP-plan (Gender Equality Plan) voor meer informatie.

Het plan is geschreven in het Engels