Kom ik in aanmerking voor protonentherapie?

Er zijn 8 soorten kanker die nu met protonen bestraald worden.

Voor een aantal soorten is protonentherapie de standaard behandeling. Bij de andere soorten kanker maken we een vergelijking tussen de bestraling met fotonen (de gewone radiotherapie met röntgenstralen) en de bestraling met protonen. Als na deze vergelijking blijkt dat bestraling met protonen een duidelijk lagere kans op bijwerkingen geeft dan de bestraling met fotonen, komt u voor protonentherapie in aanmerking.

Er zijn soorten kanker waarbij protonentherapie de standaard behandeling is. Dit noemen we standaardindicaties en de zorgverzekeraar vergoedt deze behandeling ook standaard.

Er zijn ook soorten kanker waarbij een planvergelijking wordt gemaakt. Dit noemen we de model-based indicaties.  Als uit de planvergelijking blijkt dat u voor protonentherapie in aanmerking komt, vergoedt de zorgverzekeraar de behandeling.

Bij deze soorten kanker is protonentherapie de standaard bestraling:

  • melanomen in het oog
  • bepaalde bottumoren in de schedelbasis of wervelkolom (chordomen/chondrosarcomen)
  • seminoom
  • kinderen met een kwaadaardige tumor, zij worden allemaal bestraald in het protonencentrum in Groningen

Bij deze soorten kanker maken we een planvergelijking

  • borstkanker
  • hersentumoren
  • hoofdhalstumoren
  • longkanker
  • lymfoom
  • slokdarmkanker

Hoe gaat een planvergelijking?

Een planvergelijking start in het ziekenhuis waar u in behandeling bent. U krijgt daar een intakegesprek voor de gebruikelijke bestraling met fotonen (röntgenstralen). Daarvoor wordt meestal een CT gemaakt van het gebied waar de tumor zit. Met deze scan wordt daarna een bestralingsplan met fotonen gemaakt. Als uit dit plan blijkt dat de hoeveelheid straling in het hart boven een bepaalde waarde komt, dan wordt met dezelfde scan ook een protonenplan gemaakt in HollandPTC. De bestralingsplannen worden vervolgens met elkaar vergeleken. Als uit de planvergelijking blijkt dat u in aanmerking komt voor protonentherapie, krijgt u een intakegesprek en de voorbereidingen voor de therapie in HollandPTC.

Waarom niet bij alle soorten kanker protonentherapie

In principe kunnen alle soorten kanker met protonen worden bestraald. In Nederland wordt protonentherapie alleen gegeven bij soorten kanker waarvan we verwachten dat protonentherapie duidelijk meer voordeel zal hebben dan de gewone radiotherapie met fotonen.