Een patiënt verwijzen

In Nederland wordt protonentherapie gegeven bij tumorsoorten waarvan we verwachten dat protonentherapie duidelijk meer voordeel zal hebben dan de gewone radiotherapie met fotonen. Er wordt gewerkt met standaardindicaties, bij deze indicaties vergoedt de verzekeraar protonentherapie, en met model based indicaties. Hier wordt per patiënt beoordeeld of bestraling met protonen voordeel kan bieden. De beoordeling wordt gemaakt met behulp van een planvergelijking. Voor deze planvergelijking worden landelijk afgesproken werkwijzes gevolgd. Als radiotherapeut kunt u patiënten die in aanmerking komen voor behandeling met protonentherapie of voor een planvergelijking verwijzen via het verwijzersportaal.

Lees meer

26-11-2021

Onze zorg gaat door

Lees meer

02-11-2021

ProtonTalk

Proton range verification, radiation detectors with improved resolution, counting photons to better deliver protons and the beamline of HollandPTC: a full new edition of ProtonTalk

Register now

06-10-2021

Inzicht door simulatie en app

Wanneer moeten we onze openingstijden aanpassen? Wat gebeurt er als medewerkers ziek worden? De simulatie geeft antwoord op deze vragen.

Lees meer