Een patiënt verwijzen

In Nederland wordt protonentherapie gegeven bij tumorsoorten waarvan we verwachten dat protonentherapie duidelijk meer voordeel zal hebben dan de gewone radiotherapie met fotonen. Er wordt gewerkt met standaardindicaties, bij deze indicaties vergoedt de verzekeraar protonentherapie, en met model based indicaties. Hier wordt per patiënt beoordeeld of bestraling met protonen voordeel kan bieden. De beoordeling wordt gemaakt met behulp van een planvergelijking. Voor deze planvergelijking worden landelijk afgesproken werkwijzes gevolgd. Als radiotherapeut kunt u patiënten die in aanmerking komen voor behandeling met protonentherapie of voor een planvergelijking verwijzen via het verwijzersportaal.

Lees meer

Het zorgteam

23-12-2020

Een klinische studie starten?

Van voorbereiding tot start, dit moet je weten voor je aan een klinische studie begint

Meld je aan

22-12-2020

Onze zorg gaat door

Oncologische zorg kan vaak niet wachten.

Lees meer

25-11-2020

Iedere dag een nieuw bestralingsplan kan

Uniek resultaat in protonentherapie

Lees meer