Zoeken in HollandPTC
Created with Sketch. https://www.hollandptc.nl/wp-content/themes/hptc/img/mask-schrijven.svg

Welkom

Hoe kunnen wij u helpen?
En ik zoek naar:
 

Een nieuwe behandeling tegen kanker

Een patiënt verwijzen

In september 2018 is HollandPTC gestart met de behandeling van patiënten met tumoren van het centrale zenuwstelsel. De lijst met indicaties en de capaciteit wordt de komende jaren uitgebreid. Bij de model based indicaties wordt per patiënt beoordeeld of bestraling met protonen voordeel kan bieden. Deze beoordeling wordt gemaakt met behulp van een planvergelijking. Voor deze planvergelijking worden landelijk afgesproken werkwijzes gevolgd. Voor standaardindicaties is geen planvergelijking nodig.

Als radiotherapeut kunt u patiënten die in aanmerking komen voor behandeling met protonentherapie of voor een planvergelijking verwijzen via het verwijzersportaal.

Lees meer

Het zorgteam

Het pro pro protonentherapie lied van Maartje en Kine

Bekijk de video

Kritische massa

Marco heeft gezegd. Lees zijn oratie over samenwerking, competitie en de implementatie van innovaties in de zorg.

Lees meer

Scientific conference: The Implementation & Collaboration Hub 2019

Programme added!

Read more

ProtonTalk #2

R&D Seminar-serie HollandPTC
Elke eerste dinsdag van de maand. U kunt zich hier aanmelden.