Een patiënt verwijzen

In Nederland wordt protonentherapie gegeven bij tumorsoorten waarvan we verwachten dat protonentherapie duidelijk meer voordeel zal hebben dan de gewone radiotherapie met fotonen. Er wordt gewerkt met standaardindicaties, bij deze indicaties vergoedt de verzekeraar protonentherapie, en met model based indicaties. Hier wordt per patiënt beoordeeld of bestraling met protonen voordeel kan bieden. De beoordeling wordt gemaakt met behulp van een planvergelijking. Voor deze planvergelijking worden landelijk afgesproken werkwijzes gevolgd. Als radiotherapeut kunt u patiënten die in aanmerking komen voor behandeling met protonentherapie of voor een planvergelijking verwijzen via het verwijzersportaal.

Lees meer

Het zorgteam

17-09-2020

Aandacht voor veiligheid op World patient safety day

Lees meer

29-06-2020

Lopende studies – informatie over welke onderzoeken we doen

Lees meer

22-06-2020

Protonentherapie bij longkanker nu ook in Delft

Minder bijwerkingen, betere kwaliteit van leven

Lees meer