Radiotherapie in IDH gemuteerd glioom, evaluatie van late uitkomsten

Patiëntengroep

Patiënten met een laaggradig of anaplastisch glioom, graad 2 of 3, waarin een IDH mutatie is aangetoond en die behandeld gaan worden met radiotherapie.

Doel

In dit onderzoek kijken we of patiënten met een IDH gemuteerd glioom met moderne bestralingstechnieken op termijn minder concentratie- en geheugenproblemen hebben dan vroeger. We zijn ook geïnteresseerd in welke invloed de bestraling heeft op het werk en op de kwaliteit van leven van patiënten. Daarnaast kijken we naar de schade in weefsels die ontstaat door de bestraling. We doen dit door de normale MRI-scans die een patiënt krijgt ter controle te onderzoeken. We gaan de MRI beelden verbeteren om de schade die kan ontstaan beter te kunnen voorspellen. Zo hopen we in kaart te brengen of preciezere bestralingen, zoals protonentherapie, ook leiden tot een betere behandeluitkomst.

Waar bestaat het onderzoek uit

Patiënten in dit onderzoek krijgen op een aantal vaste momenten een geheugentest. Ook vullen ze vragenlijsten in gericht op de kwaliteit van leven. Als patiënten willen, krijgen ze vragen over hun werk en inkomen. Patiënten die meedoen vanuit het Erasmus MC kunnen kiezen voor extra bloedonderzoek. Daarnaast kunnen er uitgebreidere MRI-scans gemaakt worden in bepaalde centra.

Startdatum

 • december 2019 in Erasmus MC en HollandPTC
 • april 2020 in Haaglanden Medisch Centrum
 • april 2021 in Leids Universitair Medisch Centrum
 • april 2021 in Amsterdam UMC

Hoofdonderzoeker(s)

 • Drs. J. Jaspers, radiotherapeut Erasmus MC
 • Dr. A.M. Mendez Romero, radiotherapeut Erasmus MC

Instellingen en onderzoekers die meewerken

 • Prof. Dr. M. van den Bent, neuroloog Erasmus MC
 • Prof. Dr. M. van Vulpen, radiotherapeut HollandPTC
 • Dr. R. Wiggenraad, radiotherapeut Haaglanden Medisch Centrum
 • Dr. I. Coremans, radiotherapeut Leids Universitair Medisch Centrum
 • Dr. F. Lagerwaard, radiotherapeut Amsterdam UMC – Locatie VU Medisch Centrum
 • Dr. Y.L.B. Klaver, radiotherapeut-oncoloog HollandPTC

Betrokken vanuit de TU Delft voor de MRI

 • Dr. F.M. Vos
 • Prof. Dr. Ir. M.J.P. van Osch

De officiële informatie over de studie in het Nederlands Trialregister