Wetenschappelijk onderzoek en onderwijs bij HollandPTC

Als u behandeld wordt in HollandPTC komt u waarschijnlijk in aanraking met wetenschappelijk onderzoek. U bepaalt zelf of u meedoet aan wetenschappelijk onderzoek. De brochure ‘Medisch wetenschappelijk onderzoek; algemene informatie voor proefpersonen’ kan u helpen bij het nemen van uw besluit. Als we u vragen om mee te doen aan een onderzoek, dan krijgt u hier specifieke informatie over.

Onderzoek met medische gegevens

Gegevens over u en uw behandeling komen in ons digitaal patiëntendossier. Als u behandeld gaat worden in HollandPTC, vragen we u of u uw gegevens uit uw dossier beschikbaar wilt stellen voor wetenschappelijk onderzoek. U krijgt voor u start met uw behandeling hier informatie over. U krijgt vervolgens tijd om deze patiënteninformatiebrief rustig door te lezen en om uw vragen te stellen aan de verpleegkundige of arts. U kunt er ook over praten met uw partner, vrienden of familie. Hierna vragen we u of u met het onderzoek wil meedoen. U bepaalt zelf of u meedoet aan het onderzoek. Lees verder over ons onderzoek met medische gegevens.

Lopende studies

Binnen HollandPTC doen wij verschillenden soorten wetenschappelijk onderzoek. Lees meer over de verschillende studies die nu lopen in HollandPTC. Wanneer u in aanmerking komt voor een studie dan krijgt u hier apart informatie over. U krijgt vervolgens tijd om deze informatie rustig door te lezen en om uw vragen te stellen aan de arts. U kunt er ook over praten met uw partner, vrienden of familie. Hierna vragen we u aan te geven of u met het onderzoek wil meedoen. U bepaalt zelf of u meedoet aan het onderzoek.

Onderwijs

Onderwijs is belangrijk voor goede zorg. Onderwijs aan onze (nieuwe) medewerkers en aan studenten radiotherapie. Om deze mensen goed voor te bereiden op hun werk, hebben we een uitgebreid en divers pakket aan training binnen HollandPTC.

Onderwijs met medische gegevens

Gegevens over u en uw behandeling komen in ons digitaal patiëntendossier. Na uw behandeling kunnen we u vragen of u uw gegevens uit uw dossier mogen gebruiken voor onderwijs. U krijgt hier dan een brief met meer informatie over. U krijgt de tijd om deze brief rustig door te lezen en om vragen te stellen. Als we uw gegevens mogen gebruiken, zet u uw handtekening op de brief en stuurt u hem terug naar HollandPTC. U bepaalt zelf of u meedoet. Lees verder over ons onderwijs met medische gegevens.