Notice

Heeft u een recall of field safety notice? Informeer ons dan via recall@hollandptc.nl en graag ook telefonisch, 088 501 8800.

Welke informatie geeft u over de recall / fsn?

1. Naamgeving melding: Recall, Field Safety Notice, end-of-life melding of Gevaarmelding

2. Product(en): omschrijving, artikelcode / typenummer, gecompromitteerde lotnummers / serienummer

3. Beschrijving en aanleiding van het probleem

4. Door HollandPTC uit te voeren actie(s)

5. Beschrijving (mogelijk) risico bij gebruik product

6. Overzicht van de aan HollandPTC geleverde gecompromitteerde producten (bij voorkeur in Excel): datum, artikelcode(s) producten, omschrijving product(en), ordernummer HollandPTC, ordernummer leverancier, aantal geleverde producten per lotnummer

7. De geschatte tijdsduur tot het (nieuwe) orginele product beschikbaar is

8. Alternatief product (omschrijving en artikelcode) & verschil t.o.v. het orginele product

9. Te ondernemen acties waaronder de rol van de leverancier bij het terughalen van producten van de afdeling

10. Naam en telefoonnummer contactpersoon leverancier

11. Vermelden of de melding ook gemeld is bij IGJ