Nieuws 27-01-2022

Portret Marco van Vulpen als Medical Delta hoogleraar

Marco van Vulpen is geinterviewd als nieuwe Medical Delta hoogleraar: “Ik zou graag de share index willen ontwikkelen en belangrijk willen meewegen in de boordeling van onderzoekers tot en met hoogleraren.  Alleen door samen te werken, te delen en elkaar wat te gunnen kan relevant onderzoek succesvol zijn zodat de uitkomsten van voordeel zullen zijn van de maatschappij. Medical Delta draait om samenwerken, en is daarom een uitstekend netwerk om zoiets te ontwikkelen. Ik ga me daarvoor inzetten.”

Lees ook het interview.