Voorbereiding op de bestraling

Om u te kunnen bestralen zijn er voorbereidingen nodig. Voor een deel moet u hier bij zijn, bijvoorbeeld bij het maken van een de CT-scan. Ook zijn er voorbereidingen die zonder u, vaak in de computer, gedaan worden. Dit doen we in de tijd tussen de scans en de eerste bestraling. Het voorbereidingstraject voor de bestraling is een complex proces waarbij we veel controles moeten uitvoeren. Hierdoor duurt het na uw eerste consult met de radiotherapeut-oncoloog ongeveer anderhalve week voordat u de eerste bestraling krijgt.

CT-scan

Om de richting van de bestralingsbundels zo nauwkeurig mogelijk te bepalen, is het belangrijk dat we de borst goed in beeld hebben. Daarom maken we de CT-scan in de houding waarin u bestraald wordt, dus met beide armen omhoog. De scan wordt meestal zonder contrastvloeistof gemaakt. Na het maken van de CT-scan krijgt u een aantal (extra) tatoeagepuntjes op uw lichaam. Deze puntjes gebruiken wij om te controleren dat u tijdens de gehele behandeling op dezelfde manier op tafel ligt.

Het bestralingsplan

Als alle scans zijn gemaakt, geeft de radiotherapeut-oncoloog in de computer aan welk deel precies bestraald gaat worden. In overleg met het team van medische beeldvorming- en bestralingsdeskundigen (MBB’ers) en klinisch fysici wordt met geavanceerde software een bestralingsplan gemaakt. In het plan staan de richting van en het aantal protonenbundels die nodig zijn om de tumor zo goed mogelijk te behandelen. Ook wordt de dosis zo berekend dat het gezonde weefsel zo min mogelijk beschadigd wordt.

Lees verder over de behandeling bij stap 3 De bestraling.