Voorbereiding op de bestraling

Om u te kunnen bestralen zijn er voorbereidingen nodig. Voor een deel moet u hier bij zijn, bijvoorbeeld bij het maken van de CT-scan. Ook zijn er voorbereidingen die zonder u, vaak in de computer, gedaan worden. Dit doen we in de tijd tussen de scans en de eerste bestraling. Het voorbereidingstraject voor de bestraling is een complex proces waarbij we veel controles moeten uitvoeren. Hierdoor duurt het na uw eerste consult met de radiotherapeut-oncoloog ongeveer anderhalve week voordat u de eerste bestraling krijgt.

CT-scan

Om de richting van de bestralingsbundels zo nauwkeurig mogelijk te bepalen, is het belangrijk dat we de borstkas goed in beeld hebben. Als u bij de bestraling met uw armen omhoog ligt, maken we de CT-scan ook in deze houding. We maken een scan met en zonder contrastvloeistof. U krijgt hiervoor een infuus in uw arm. Ook krijgt u een bandje om uw middel waarmee we de beweging van de longen registreren.

Het bestralingsplan

Als alle scans zijn gemaakt, geeft de radiotherapeut-oncoloog in de computer aan welk deel precies bestraald gaat worden. In overleg met het team van medische beeldvorming- en bestralingsdeskundigen (MBB’ers) en klinisch fysici wordt met geavanceerde software een bestralingsplan gemaakt. In het plan staan de richting van en het aantal protonenbundels die nodig zijn om de tumor zo goed mogelijk te behandelen. Ook wordt de dosis zo berekend dat het gezonde weefsel zo min mogelijk beschadigd wordt.

Lees verder over de behandeling bij stap 3 De bestraling.