Voorbereiding op de bestraling

Om u te kunnen bestralen zijn er voorbereidingen nodig. Voor een deel moet u hier bij zijn, bijvoorbeeld bij het maken van de CT- en MRI-scans. Ook zijn er voorbereidingen die zonder u, vaak in de computer, gedaan worden. Dit doen we in de tijd tussen de scans en de eerste bestraling. Het voorbereidingstraject voor de bestraling is een complex proces waarbij we veel controles moeten uitvoeren. Hierdoor duurt het na uw eerste consult met de radiotherapeut-oncoloog 3 tot 4 weken voordat u de eerste bestraling krijgt.

Pijn, door de tumor en door op uw rug liggen

Heeft u door de tumor pijn? Dan kunt u voor het maken van de MRI en tijdens de behandeling een matje voor onder de rug krijgen. Het is een dun matje, maar het maakt dat u net wat comfortabeler ligt. Ook kijken we naar de eventuele pijnstillers die u gebruikt. We overleggen indien nodig met het pijnteam in het LUMC. Zo kunnen we kijken of u dagelijks genoeg pijnstillers krijgt en of dat we de hoeveelheid kunnen aanpassen. Ook kan het zijn dat u speciaal voor de behandeling een extra of andere pijnstiller krijgt. Tijdens het maken van de scans en tijdens de behandeling, ligt u op uw rug. We doen dit omdat u dan stabieler ligt dan wanneer u op uw buik ligt.

CT-scan

Om de richting van de bestralingsbundels zo nauwkeurig mogelijk te bepalen, is het belangrijk dat we de tumor goed in beeld hebben. Daarom maken we een CT-scan in de houding waarin u bestraald zal worden.

MRI

MRI staat voor Magnetic Resonance Imaging. Een MRI-scanner maakt afbeeldingen met veel details van organen en weefsels. Die details helpen om de tumor goed in beeld te krijgen. Bij een MRI-scan wordt gebruik gemaakt van een zeer sterke magneet en radiogolven. Hierdoor ontstaan signalen in het lichaam die opgevangen worden door een antenne/ontvanger. Een computer verwerkt deze signalen en maakt er gedetailleerde afbeeldingen van. Een MRI-scan is niet gevaarlijk voor u. Wel heeft de MRI een heel sterke magneet en is het belangrijk op te letten met bepaalde materialen zoals metaal in de buurt van de MRI. U krijgt daarom vooraf meer informatie en een vragenlijst. Tijdens de MRI-scan krijgt u contrastvloeistof via een infuus in uw arm.

Het bestralingsplan

Als alle scans zijn gemaakt, geeft de radiotherapeut-oncoloog in de computer aan welk deel precies bestraald gaat worden. In overleg met het team van medische beeldvorming- en bestralingsdeskundigen (MBB’ers) en klinisch fysici wordt met geavanceerde software een bestralingsplan gemaakt. In het plan staan de richting van en het aantal protonenbundels die nodig zijn om de tumor zo goed mogelijk te behandelen. Ook wordt de dosis zo berekend dat het gezonde weefsel zo min mogelijk beschadigd wordt.

Lees verder over de behandeling bij stap 3 De bestraling.