Oogmelanoom behandelen met protonentherapie

HollandPTC is het enige protonentherapiecentrum in Nederland waar oogtumoren worden behandeld. Voordat u bij HollandPTC komt heeft uw eigen oogarts al enkele voorbereidingen getroffen, waaronder het plaatsen van operatieclips om het te bestralen gebied te bepalen. Zo’n twee weken na het plaatsen van de clips komt u naar HollandPTC voor verdere behandeling.

Hoe ziet uw behandeling eruit?

Bij uw eerste bezoek aan HollandPTC doorloopt u de algemene stappen die gelden voor al onze patiënten. U meldt zich aan, registreert zich en heeft een eerste gesprek met de radiotherapeut-oncoloog en verpleegkundige oncologie.