Inzage of afschrift medisch dossier

U mag uw dossier altijd inzien. Als u dit wilt, geef dit aan bij uw arts of verpleegkundige, dan maken zij hiervoor een afspraak met u. Wilt u (een deel van) uw dossier zelf hebben, vul dan het aanvraagformulier voor een afschrift in. U kunt het formulier afgeven bij HollandPTC, mailen naar patientinfo@hollandptc.nl of per post sturen naar:

HollandPTC
T.a.v. het medisch secretariaat
Postbus 110
2600 AC Delft

U krijgt het afschrift zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 4 weken.