Een compliment of klacht

Bent u tevreden over de zorg, of juist niet? Laat het ons weten. Een compliment kunt u, behalve persoonlijk, ook achterlaten in ons gastenboek in de foyer.

Heeft u een klacht? Bespreek deze eerst met de betrokken personen. We zullen altijd proberen samen de klacht op te lossen. Lukt dit niet, dan kunt u een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van HollandPTC via klachtenfunctionaris@hollandptc.nl. Dit kan in een gesprek of door uw klacht te e-mailen. Denk bij het beschrijven van uw klacht aan de volgende onderdelen:

  • Wat is er gebeurd?
  • Wanneer was dat?
  • Wie waren er betrokken?
  • Wat is er al gedaan?
  • Wat is de reden dat u nu een klacht indient?
  • Wat ziet u als oplossing?
  • Uw contactgegevens

Geschillencommissie Zorg

Komt u er niet uit? Dan kunt u uw klacht indienen bij de Geschillencommissie Zorg. Deze onafhankelijke commissie is erkend door de overheid en doet onpartijdige uitspraken. Lees op de website van de Geschillencommissie Zorg hoe u uw klacht moet indienen en hoe zij werken.