Nieuws 27-01-2018

Patiënten contactdag Chordoma Foundation Nederland

Op zaterdag 27 januari 2018 organiseerde de Chordoma Foundation Nederland haar jaarlijkse patiënten contactdag. Dit jaar vond deze dag plaats bij HollandPTC.

De dag kende een uitgebreid programma. Prof. dr. M. van Vulpen, medisch directeur van HollandPTC, opende de dag met een presentatie over protonentherapie, landelijke indicaties en de open werkplaatsfunctie van HollandPTC. Gedurende de ochtend gaven verschillende specialisten presentaties over onder andere zorgpadontwikkeling, de chirurgische en radiotherapeutische behandeling van chordomen, oncogene virussen en de rol van een zorgcoach binnen het behandeltraject.

Het middagprogramma startte met een presentatie van het Patiëntenplatform Sarcomen. Tijdens de afsluitende parallelsessies werd er een rondleiding door HollandPTC gegeven evenals een sessie over vermoeidheid door een specialist vanuit Sophia Revalidatie. Ook vond er een interactieve sessie plaats om te inventariseren hoe het zorgpad verbeterd kan worden.