Over HollandPTC

Wat is HollandPTC?

HollandPTC is een zelfstandig poliklinisch centrum voor protonentherapie, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, in Delft. Het is opgericht door Erasmus MC, LUMC en TU Delft. Het is binnen de Medical Delta met deze centra een actief samenwerkingsverband in zorg, onderwijs en wetenschap. Ook zijn er samenwerkingsverbanden met gerenommeerde nationale en internationale protonencentra. Samen met deze centra, universiteiten, ziekenhuizen, patiëntenverenigingen en zorgverzekeraars onderzoekt HollandPTC voor welke vormen van kanker protonentherapie het meest geschikt is en kosteneffectief is en hoe de behandeling kan worden verbeterd.

Missie, visie, kernwaarden

Missie HollandPTC biedt patiënten de beste protonentherapie die er op dit moment voor hen is in een veilige en gastvrije omgeving. Daarmee dragen we bij aan de kwaliteit van leven en de overleving van mensen met specifieke vormen van kanker. Met wetenschappelijk onderzoek optimaliseren en valideren we protonentherapie en ontwikkelen we nieuwe, betere, behandelingen van kanker.

Visie Het is de opdracht van HollandPTC om de toegevoegde waarde van protonentherapie aan te tonen in samenwerking met de nationale en internationale radiotherapeutische en oncologische gemeenschap. Op basis van wetenschappelijk onderzoek en patiëntervaringen moet protonentherapie een eigen, juiste plaats krijgen in de behandeling van mensen met kanker. Wij doen dit vanuit de ambitie een vooraanstaand instituut te worden voor therapie en wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met het Erasmus MC, het LUMC en TU Delft. Onze activiteiten dragen bij aan de wereldwijde ontwikkelingen op het gebied van protonentherapie.

Kernwaarden HollandPTC wil een open werkplaats zijn, een bruggenbouwer en een kennisdeler. Onze kernwaarden zijn: zorgzaam & zorgvuldig, verbindend & energiek, professioneel & innovatief.

Protonentherapie in Nederland

HollandPTC is een van de 3 protonencentra in Nederland. HollandPTC behandelt patiënten uit heel Nederland en werkt nauw samen met de protonencentra in Groningen en Maastricht. HollandPTC behandelt patiënten met specifieke vormen van kanker en is het enige protonencentrum in Nederland met een bestralingsruimte voor oogtumoren. Protonentherapie is een nieuwe door de Nederlandse overheid erkende therapie. Al jaren werden patiënten naar het buitenland verwezen als zij in aanmerking kwamen voor bestraling met protonen. Tijdens de behandeling bleven ze dan vaak weken in het buitenland. Voor veel patiënten zit er nu een protonencentrum dichterbij. In 2013 heeft de overheid een Regeling Protonentherapie vrijgegeven waardoor er in totaal maximaal 2.200 patiënten per jaar in Nederland behandeld kunnen worden.

Organisatie, financiering en vergoeding

Organisatie De rechtsvorm van HollandPTC is een Besloten Vennootschap (BV).

Financiering Het gebouw en de technische (protonen)installaties zijn gefinancierd met een lening van de Europese Investeringsbank (EIB) en bijdragen van de aandeelhouders Erasmus MC, LUMC en TU Delft. HollandPTC heeft een uitgebreide research & development-infrastructuur. Deze wordt gefinancierd door jaarlijkse bijdragen van de aandeelhouders, researchovereenkomsten met het bedrijfsleven en (inter)nationale subsidies.

Vergoeding zorg Protonentherapie wordt voor bepaalde vormen van kanker gedekt door de basisverzekering en wordt afhankelijk van de zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden, volledig vergoed. HollandPTC heeft met alle Nederlandse zorgverzekeraars contracten gesloten voor de vergoeding van de behandeling.

Organisatie en mensen

Dr. ir. P.C.J. Leijh

Voorzitter raad van commissarissen

Prof. dr. P.C. Huijgens (IKNL)

Lid raad van commissarissen

Prof. dr. ir. L.J. van Vliet (TU Delft)

Lid raad van commissarissen

Prof. dr. M. (Marco) van Vulpen

Medisch-wetenschappelijk directeur

Mr. I.J. (Irene) van Haaren

Operationeel directeur

Prof. dr. M. (Marco) van Vulpen

Radiotherapeut-oncoloog BIG-nummer: 09045537101

Dr. S.C.J. (Sophie) Bosma

Radiotherapeut-oncoloog BIG-nummer: 29915507301

Drs. S.A.J. (Stefan) Hutschemaekers

Radiotherapeut-oncoloog BIG-nummer: 79913383301
Wat houdt mijn functie in?

Mijn werk bestaat uit de behandeling van patiënten met hoofdhals- en hersentumoren. Voorafgaand aan de behandeling bespreek ik het behandelplan en de verwachte bijwerkingen. Tijdens de radiotherapie begeleid ik de patiënt en na het einde van de behandeling verzorg ik een deel van de controle.

Met wie werk ik samen?

De behandeling van kanker is multidisciplinair. Behalve het contact met patiënt werk ik dus ook veel samen met de verwijzend specialisten (hoofdhalschirurgen, kaakchirurgen, neuro-, radiotherapeut- en medisch oncologen), maar ook onderzoekers, diëtisten, logopedisten en verpleegkundigen. Zo komen we samen tot de optimale behandeling voor patiënten en kunnen we deze continue verbeteren.

Dr. M. (Michiel) Kroesen

Radiotherapeut-oncoloog BIG-nummer: 79066434701
Wat houdt mijn functie in?

Mijn werk bestaat onder andere uit het (mede)behandelen van patiënten met hersen-, long- en hoofd-halstumoren. Ik bespreek het behandelplan met de patiënt en vertel welke bijwerkingen kunnen optreden. Tijdens de behandeling begeleid ik de patiënt en na afloop van de bestralingen verzorg ik een deel van de controles. Ik vind het belangrijk om patiënten op hun gemak te stellen tijdens de behandeling, maar tegelijkertijd open te zijn over de mogelijke lange termijn gevolgen van de behandeling indien de kanker weg blijft.

Met wie werk ik samen?

Behalve met de patiënt en hun naasten heb ik veel contact met de verwijzend specialisten uit andere ziekenhuizen (hoofdhalschirurgen, kaakchirurgen, neuro-, radiotherapeut- en medisch oncologen) om de kankerbehandelingen af te stemmen. Binnen HollandPTC werk ik in een team met onder andere medische beeldvormings- en bestralingsdeskundigen (MBB’ers), klinisch fysici, diëtisten, logopedisten en verpleegkundigen om samen aan elke patiënt de optimale behandeling te bieden. Samen met onderzoekers is ons doel om deze behandeling steeds verder te verbeteren.

Drs. M.F. (Myra) Rodrigues

Radiotherapeut-oncoloog BIG-nummer: 09912036701
Wat houdt mijn functie in?

Mijn werk bestaat onder andere uit het behandelen van patiënten met hersen-, oog- en borsttumoren. Ik bespreek het behandelplan met de patiënt en vertel welke bijwerkingen kunnen optreden. Tijdens de behandeling begeleid ik de patiënt en na afloop van de bestralingen verzorg ik een deel van de controles. Naast mijn werkzaamheden in HollandPTC werk ik ook als radiotherapeut-oncoloog in het LUMC.

Met wie werk ik samen?

Behalve met de patiënt en hun naasten heb ik veel contact met specialisten uit verwijzende ziekenhuizen (mammachirurgen, plastisch chirurgen, oogartsen, radiologen, radiotherapeut-oncologen) om de kankerbehandelingen af te stemmen. Tevens maak ik deel uit van verschillende multidisciplinaire teams in het LUMC. Ik stem bepaalde werkzaamheden ook regelmatig af met collega’s van andere protonencentra in binnen- en buitenland. Binnen HollandPTC werk ik in een team met onder andere medische beeldvormings- en bestralingsdeskundigen (MBB’ers), klinisch fysici en verpleegkundigen om samen aan elke patiënt de optimale behandeling te bieden. Samen met onderzoekers is ons doel om deze behandeling steeds verder te verbeteren.

P. (Petra) Dirkx

Hoofd zorg

S. (Simone) Messelaar

Verpleegkundig consulent oncologie BIG-nummer: 19026980330
Wat houdt mijn functie in?

De verpleegkundig consulent oncologie is het centrale aanspreekpunt en de verbindende schakel tussen de patiënt, behandelend arts in HollandPTC, verwijzende instantie en andere hulpverleners. Naast de verpleegkundige handelingen (zoals huidverzorging) is een belangrijke taak om de patiënt te begeleiden en zorgen en onzekerheden weg te nemen. Daarnaast levert de verpleegkundig consulent een bijdrage aan het doen van (wetenschappelijk) onderzoek.

Met wie werk ik samen?

Om de protonenbehandeling zo goed mogelijk te laten verlopen, werk ik samen met radiotherapeut-oncologen, medische beeldvormings- en bestralingsdeskundigen (MBB’ers), doktersassistenten en ondersteunde hulpverleners, zoals een diëtiste en mondhygiëniste.

H.T. (Hetty) Muller

Verpleegkundig consulent oncologie BIG-nummer: 19047977130
Wat houdt mijn functie in?

De verpleegkundig consulent oncologie is het centrale aanspreekpunt en de verbindende schakel tussen de patiënt, behandelend arts in HollandPTC, verwijzende instantie en andere hulpverleners. Naast de verpleegkundige handelingen (zoals huidverzorging) is een belangrijke taak om de patiënt te begeleiden en zorgen en onzekerheden weg te nemen. Daarnaast levert de verpleegkundig consulent een bijdrage aan het doen van (wetenschappelijk) onderzoek.

Met wie werk ik samen?

Om de protonenbehandeling zo goed mogelijk te laten verlopen, werk ik samen met radiotherapeut-oncologen, medische beeldvormings- en bestralingsdeskundigen (MBB’ers), doktersassistenten en ondersteunde hulpverleners, zoals een diëtiste en mondhygiëniste.

J. (Janny) Poelman

Verpleegkundig consulent oncologie BIG-nummer: 79013805230
Wat houdt mijn functie in?

De verpleegkundig consulent oncologie is het centrale aanspreekpunt en de verbindende schakel tussen de patiënt, behandelend arts in HollandPTC, verwijzende instantie en andere hulpverleners. Naast de verpleegkundige handelingen (zoals huidverzorging) is een belangrijke taak om de patiënt te begeleiden en zorgen en onzekerheden weg te nemen. Daarnaast levert de verpleegkundig consulent een bijdrage aan het doen van (wetenschappelijk) onderzoek.

Met wie werk ik samen?

Om de protonenbehandeling zo goed mogelijk te laten verlopen, werk ik samen met radiotherapeut-oncologen, medische beeldvormings- en bestralingsdeskundigen (MBB’ers), doktersassistenten en ondersteunde hulpverleners, zoals een diëtiste en mondhygiëniste.

P. (Paul) van den Berg

Medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige (MBB'er)

Prof. dr. M.S. (Mischa) Hoogeman

Hoofd klinische fysica & informatica
Wat houdt mijn functie in?

Naast mijn bijdrage aan het R&D-programma van HollandPTC geef ik leiding aan de afdeling klinische fysica & informatica. Deze afdeling zorgt voor de veilige en verantwoorde toepassing van medische techniek om de behandeling van patiënten zo goed mogelijk te maken.

Met wie werk ik samen?

Ik werk in multidisciplinaire teams samen met andere zorgprofessionals en onderzoekers. Ook maak ik deel uit van (inter)nationale werk- en onderzoeksgroepen om kennis uit te wisselen en tot richtlijnen te komen.

Dr. P. (Patricia) Cambraia Lopes

Klinisch fysicus

Dr. S.J.M. (Steven) Habraken

Klinisch fysicus
Wat houdt mijn functie in?

Als klinisch fysicus zorg ik voor de veilige en verantwoorde toepassing van medische techniek, om de behandeling van patiënten zo goed mogelijk te maken. Daarnaast heb ik een actieve rol in onderzoek en innovatie.

Met wie werk ik samen?

Ik werk in multidisciplinaire teams samen met andere zorgprofessionals. Ook maak ik deel uit van (inter)nationale werkgroepen om kennis uit te wisselen en tot richtlijnen te komen.

Dr. R. (Rob) Louwe

Klinisch fysicus

Dr. J.J. (Joan) Penninkhof

Klinisch fysicus
Wat houdt mijn functie in?

Als klinisch fysicus zorg ik voor de veilige en verantwoorde toepassing van medische techniek, om de behandeling van patiënten zo goed mogelijk te maken. Daarnaast heb ik een actieve rol in onderzoek en innovatie.

Met wie werk ik samen?

Ik werk in multidisciplinaire teams samen met andere zorgprofessionals. Ook maak ik deel uit van (inter)nationale werkgroepen om kennis uit te wisselen en tot richtlijnen te komen.

Dr. E.A.M. (Ellen) Schenk

Hoofd onderzoek & onderwijs

P.C. (Petra) Assems

Management assistent R&D en zorg

Dr. D.J. (David) Boersma

Wetenschappelijk programmeur

W. (Wouter) van Burik

R&D fysisch medewerker

Dr. C. (Catarina) Henriques Xavier

O&O adviseur

R. (Rima) Al Araaj

Financieel medewerker
Wat houdt mijn functie in?

Mijn functie bestaat uit het voeren van de financiële administratie met de daarbij horende subadministraties zoals crediteuren, debiteuren, inkoop en vaste activa.

 

 

Met wie werk ik samen?

Ik heb in mijn functie met name te maken met externe leveranciers en debiteuren.

D. (David) Bikker

Manager facilitair bedrijf

Ir. O. (Onno) ter Elst

Informatiebeheerder

I.J. (Ilse) Groesz

Communicatieadviseur

B. (Bert) Grootenboer

Controller
Johannes

Passie in precisie

Johannes Vermeer inspirator van HollandPTC

We laten ons inspireren door Johannes Vermeer die met een unieke combinatie van zachtheid en precisie in zijn schilderijen de volmaaktheid benadert. Het is exact deze zachtheid en precisie die ook wij in ons werk nastreven, net als het verlichte inzicht waarmee Vermeer onvergetelijke kunstgeschiedenis schreef.