Onderzoek met medische gegevens

Gebruik en bewaren van uw gegevens

Voor het toekomstige wetenschappelijke onderzoek is het nodig dat persoonsgegevens verzameld worden. Hierbij wordt zorgvuldig met uw gegevens en privacy omgegaan. Uw gegevens komen in een onderzoeksdatabase, waarbij elke deelnemer een code krijgt die op de gegevens komt te staan. Dit is om uw privacy te waarborgen. Uw naam en andere persoonlijke gegevens die u direct kunnen identificeren worden daarbij weggelaten. Onderzoekers die gebruik maken van de gegevens weten niet wie u bent, ook in rapporten en publicaties over het onderzoek worden alleen uw gecodeerde gegevens vermeld. Er zijn wel mensen die bij uw gegevens met naam kunnen.

Medewerkers van het HollandPTC databasebureau hebben de mogelijkheid dit codenummer weer te kunnen koppelen aan u, bijvoorbeeld als we u (met uw toestemming) opnieuw willen benaderen voor een (vervolg)onderzoek, om ontbrekende informatie aan te kunnen vullen of een dataset op te stellen voor een onderzoeker door data uit HollandPTC te combineren met data uit uw verwijzend centrum. Zij zetten ook de (automatische) koppeling op van uw patiëntendossier naar de onderzoeksdatabase en testen deze. Het bedrijf Performation ondersteunt HollandPTC in het opzetten en onderhouden van de onderzoeksdatabase. Daarnaast zijn er ook mensen en instanties die controleren dat het onderzoek goed en betrouwbaar wordt uitgevoerd. Zij hebben ook toegang tot uw gegevens. Dit is een controleur die voor HollandPTC werkt en nationale en internationale toezichthoudende autoriteiten, bijvoorbeeld de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd. Al deze mensen houden uw gegevens geheim.

Als u niet wilt dat zij inzage hebben, kunt u niet deelnemen aan dit onderzoek.

Met welke onderzoekers werken we samen?

Uw gegevens worden gecodeerd. Onderzoekers weten dus niet van welke patiënt welke gegevens zijn. Dit kunnen onderzoekers uit HollandPTC zijn, maar we werken ook samen met onderzoekers uit andere instituten en bedrijven. Ook doen wij onderzoek met instituten binnen en buiten de Europese Unie (EU). In de landen buiten de EU zijn de regels ter bescherming van uw persoonsgegevens niet van toepassing, maar uw privacy zal wel op een gelijkwaardig niveau worden beschermd. In alle gevallen worden er geen gegevens uitgewisseld die tot u herleidbaar zijn. U wordt gevraagd hiervoor toestemming te geven. Als u hier geen toestemming voor geeft kunt u nog wel meedoen met het onderzoek binnen de Europese Unie. Uw gegevens worden dan alleen niet meer gebruikt voor onderzoekers van buiten de Europese Unie.

We delen alleen data met onderzoeksinstituten die officieel samenwerken met HollandPTC, een voorbeeld is de samenwerking met het centrum dat u heeft doorverwezen naar HollandPTC. Een gedeelte van uw data zal ook onderdeel zijn van deze registratie.

Tot nu toe doet HollandPTC onderzoek met onderzoekers van Erasmus MC, LUMC, TU Delft, UMCU en Varian. Er zijn nog geen resultaten gepubliceerd.

Verzekering voor proefpersonen

Als u deelneemt aan het onderzoek loopt u geen extra risico. De ethische commissie van het LUMC heeft daarom aangegeven dat geen extra proefpersonenverzekering afgesloten hoeft te worden.

Heeft u vragen?

Neemt u dan contact op met de verpleegkundige of behandelend radiotherapeut. Als u meer informatie wil ontvangen over de naleving van uw rechten bij het verwerken van uw persoonsgegevens dan kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke, dit is de privacy officer van HollandPTC. Meer informatie over uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bent u niet tevreden over iets of iemand in verband met dit onderzoek, dan kunt u een klacht indienen. Dit kunt u doen via de klachtenfunctionaris van HollandPTC.