Nieuws 22-06-2018

KWF-subsidie voor effectiviteitsstudie protonentherapie

Prof. dr. Mischa Hoogeman, hoogleraar Klinische Fysica bij het Erasmus MC en als hoofd Klinische Fysica & Informatica en hoofdonderzoeker verbonden aan HollandPTC heeft samen met dr. Zoltan Perko (TU Delft) 15 juni een KWF-subsidie ontvangen voor wetenschappelijk onderzoek.

In de PAREL*-studie ontwikkelen Hoogeman en collega’s richtlijnen om protonentherapie zo effectief mogelijk toe te kunnen passen. Onderzocht wordt hoe op de beste manier kan worden omgegaan met behandelonzekerheden en hoe die samenhangen met de toegediende dosis om uiteindelijk bijwerkingen tot een minimum te kunnen beperken. De onderzoekers gaan gebruik maken van data van behandelplannen die worden opgeslagen in de nationale database ProTrait die ook met behulp van KWF subsidie wordt opgezet.

De PAREL-studie is een gezamenlijk onderzoeksproject met de TU Delft dat naast Erasmus MC en LUMC een van de samenwerkingspartners is van HollandPTC. Hoogeman: “Door de samenwerking met TU Delft binnen HollandPTC, zijn we in de unieke positie kennis bijeen te brengen vanuit de kliniek én de techniek”.

* afkorting van Protonentherapie gerichter ingezet door optimaal om te gaan met behandelonzekerheden