Nieuws 11-10-2019

Kritische massa

Kritische massa, een kritische reden over samenwerking, concurrentie en de implementatie van innovaties. Het is de oratie van Marco van Vulpen, radiotherapeut-oncoloog en medisch directeur van Holland Protonen Therapie Centrum.

Samenwerken is hoe het moet, maar is het ook hoe het gaat? Waarom is de zorg nog ingedeeld in kolommen waarbij de specialisten in de kolom aangespoord worden niet over de grenzen heen te kijken? En waarom verwachten we dan van de patiënt dat hij wel over die grenzen heen gaat? Zijn behandeling past immers bijna nooit in 1 kolom. Dat moet anders en in HollandPTC doen we het ook anders.

Hoe implementeer je een nieuwe behandeling in de zorg? Hoe bepaal je de toegevoegde waarde? Hoe vergelijk je die met bestaande behandelingen waarvan de waarde vaak niet is bepaald? En nog essentiëler, hoe bepaal je welke zorg je dan niet meer doet, want met hetzelfde budget kun je niet alles blijven doen. Een interessante en belangrijke discussie, die nu niet gevoerd wordt door de mensen die de innovaties wel doorvoeren. Omdat we dat niet gewend zijn, maar we zouden dat gesprek wel met elkaar aan moeten gaan.

En wat is er aan de hand met protonentherapie? Het is er, de theorie van minder schade aan omliggend weefsel is duidelijk, de waarde is bepaald, de patiënten zijn ontzettend positief, maar de verwijzingen naar de protonencentra komen maar langzaam op gang. Waar ligt dat aan?

Al deze vragen beantwoordt Marco van Vulpen in zijn oratie ‘Kritische massa‘.

The inaugural speech is also available in English: ‘Critical mass

Over de oratie

Marco van Vulpen hield zijn oratie op vrijdag 11 oktober om 16.00 in het Academiegebouw in Leiden. Hij is tegelijkertijd benoemd bij 3 universiteiten: Universiteit van Leiden, Erasmus Universiteit Rotterdam en de TU Delft. Voor zo ver bekend is het niet eerder voorgekomen dat iemand bij 3 universiteiten tegelijk benoemd is als hoogleraar. Het is de 2e oratie die Marco van Vulpen houdt. Zijn vorige oratie, in 2012 aan de universiteit van Utrecht had de titel ‘het einde van de radiotherapie.