Hoofdhalskanker

Ter vermindering van het risico op dysphagie (slikklachten) en xerostomie (droge mond)

Op deze pagina vindt u een kort overzicht van de belangrijkste onderdelen uit het LIPP.

Voor wie

 • Primaire tumor uitgaande van het hoofdhalsgebied
 • Behandeling met curatieve intentie in de primaire of de postoperatieve setting
 • Behandeling met radiotherapie alleen of in combinatie met concomitante chemotherapie of in combinatie met cetuximab
 • De patiënt is in principe bereid om behandeling in een protonencentrum te ondergaan
 • De patiënt geeft toestemming om zijn/haar gegevens die noodzakelijk zijn voor de planningsvergelijking te delen met het protonencentrum;

Exclusiecriteria

Patiënten met een pacemaker of ICD kunnen onder voorwaarden behandeld worden met protonen

Patienten met grote metalen implantaten kunnen soms niet behandeld worden met protonen (te bepalen tijdens planvergelijk)

Gebitsvullingen zijn GEEN contraindicatie

Dysphagie en xerostomie

 • NTCP-model: KWF project CITOR NTCP modellen
 •  Eindpunten
  • Matige-tot-ernstige droge mond volgens EORTC QLQ-H&N35 6 maanden na einde behandeling
   • Dysfagie volgens gemodificeerde definitie CTCAEv4.0 6 maanden na einde behandeling

   indicatie protonentherapie:

   • ΔNTCP voor dysphagie en xerostomie graad II of hoger  > 10%
   • ΔNTCP voor dysphagie en xerostomie graad III of hoger  > 5%
   • Opgetelde ΔNTCP voor dysphagie en xerostomie graad II of hoger  > 15%

Een patiënt verwijzen: planvergelijking of highly likely

Er zijn twee mogelijke routes:

1. Eerst planvergelijking en indien positief verwijzing voor protonentherapie

2.Directe verwijzing (highly likely) bij nasopharynxcarcinoom