Nieuws 28-03-2023

HollandPTC tijdelijk 1 directeur

Per 1 april vertrekt medisch en wetenschappelijk directeur Marco van Vulpen bij HollandPTC. Irene van Haaren is dan tijdelijk de enige directeur/bestuurder van HollandPTC. De medische en wetenschappelijke taken van Marco van Vulpen worden overgenomen door hoofd medische staf Stijn Krol en hoofd research Mischa Hoogeman, beiden ad interim.

De Raad van Commissarissen onderzoekt de komende maanden welke bestuursvorm passend is voor HollandPTC op de langere termijn.