Nieuws 19-11-2019

Europese kwaliteitsaccreditatie voor PET/CT HollandPTC

Voor de PET/CT scanner heeft HollandPTC opnieuw de EARL-accreditatie verkregen, een belangrijk Europees kwaliteitskeurmerk. Dit keurmerk betekent dat we werken volgens vaste richtlijnen van de European Association of Nuclear Medicine (EANM) en dat de scans aan een aantal strenge kwaliteitseisen voldoen.

Waarom is dit belangrijk?

De klinisch fysicus vertelt: “Bij de voorbereiding van de protonentherapie en bij het monitoren van het resultaat van de behandeling gebruiken we onder andere PET/CT beeldvorming. Door volgens de EANM richtlijnen te werken, maken we de PET/CT scans telkens op dezelfde manier. De scans hebben een hoge kwaliteit en de uitkomsten van de scans zijn gestandaardiseerd en vergelijkbaar met andere centra. Dit is prettig voor de patiënt, want die kan erop rekenen altijd de beste beeldvorming voor zijn behandeling te krijgen. Met de EARL-accreditatie is HollandPTC een PET/CT Centre of Excellence en kunnen we deelnemen aan internationaal wetenschappelijk onderzoek waar meerdere PET/CT centra aan meedoen. Dit is belangrijk omdat we zo kunnen bijdragen aan onderzoek en ontwikkelingen op het gebied van beeldvorming met PET/CT, in het bijzonder in het kader van protonentherapie.” De EARL-accreditatie is opgezet door de EANM. Om de accreditatie te behouden worden regelmatig kwaliteitsmetingen gedaan en aan de EARL voorgelegd voor beoordeling.

In 2018 hadden we de accreditatie en deze is in 2019 verlengd.