Patiënten bijstaan op zo’n kwetsbaar moment, maakt mijn werk extra waardevol

Pauline Bakker, radiotherapeut-oncoloog

“Tijdens mijn coschappen kwam ik erachter dat ik graag een oncologisch vak wilde uitoefenen. En dan liefst een functie waarbij er ook echt tijd is voor de patiënt, want in de oncologie zie je mensen op een kwetsbaar moment in het leven. Om patiënten op zo’n ingrijpend moment bij te staan, maakt mijn werk extra waardevol.

”Het valt me steeds weer op veerkrachtig patiënten zijn”

Sinds 2021 werk ik drie dagen per week als radiotherapeut-oncoloog bij HollandPTC en één dag in de week bij het LUMC. Ik heb hier bewust voor gekozen omdat ik het interessant vind om in de hoog-innovatieve zorg te werken met een relatief nieuwe techniek als protonen bestraling. Dat maakt het werk inhoudelijk uitdagend. Daarnaast kunnen we persoonlijke zorg op maat bieden aan onze patiënten.  Tijdens het eerste consult bijvoorbeeld, nemen we ruim de tijd om patiënten uit te leggen wat hen te wachten staat en is er ruimte voor emoties. Het valt me steeds weer op hoe veerkrachtig patiënten zijn. In tegenstelling tot wat mensen vaak denken, is mijn werk niet altijd zwaar. Het gaat in de spreekkamer ook over de luchtige kant van het leven. Het helpt natuurlijk ook mee dat mensen bij mij komen voor een behandeling die in opzet genezend is. En een patiënt komt alleen naar HollandPTC als de verwijzend arts ook daadwerkelijk positieve resultaten verwacht van de protonentherapie.

”Als ‘arts van de dag’ ben ik aanspreekpunt voor collega’s, patiënten en verwijzend artsen”

Op werkdagen bij HollandPTC doe ik hoofdzakelijk 4 dingen: nieuwe patiënten zien, intekenen op basis van beeldvorming en het beoordelen van bestralingsplannen, het begeleiden van patiënten tijdens de bestraling en het terugzien van patiënten na de behandeling. Als ‘arts van de dag’ ben ik aanspreekpunt voor vragen van collega’s, patiënten en radiotherapeuten die patiënten willen verwijzen. Daarnaast ben ik ook betrokken bij verschillende onderzoeken en werk ik één dag per week in het LUMC. Een belangrijk deel van mijn werk is de behandeling van patiënten met een oogmelanoom. Zij worden bestraald met protonen met als doel het oog en het gezichtsvermogen te behouden, terwijl de behandeling voorheen bestond uit het verwijderen van het oog. Tijdens de nacontrole, in een speciaal hiervoor opgezette polikliniek in het LUMC, zien we samen met de oogartsen patiënten terug die bij ons behandeld zijn wat duidelijk meerwaarde heeft. Daarnaast willen we in de toekomst onderzoek gaan doen naar optimalisatie van de planvergelijking en de langetermijnuitkomsten van de protonenbehandeling. Uiteindelijk willen we nog beter in kaart brengen welke patiënten het meeste voordeel hebben van de behandeling. In de toekomst willen we dit ook samen doen met de andere protonencentra in Nederland en daarvoor zijn we nu al de mogelijkheden aan het verkennen.

”Iedereen kent elkaar en de lijnen zo kort”

Wat werken bij HollandPTC voor mij zo aantrekkelijk maakt is de combinatie van patiëntenzorg en onderzoek, maar ook de kleine organisatie. Iedereen kent elkaar waardoor de lijnen kort zijn, wat de samenwerking ten goede komt en wat ook voor patiënten erg prettig is. Er is ook veel ruimte om nieuwe initiatieven op te zetten, zoals de samenwerking met andere protonencentra en het organiseren van onderwijsdagen voor radiotherapeut-oncologen in opleiding. Uiteraard gaan patiënten altijd voor, want voor hen doen we het uiteindelijk allemaal.”