Nieuws 02-04-2019

Behandelcapaciteit protonentherapie verdubbeld

2e gantry klinisch vrijgegeven

Per 1 april kunnen patiënten bij HollandPTC behandeld worden in 2 behandelruimtes met allebei een protonentherapie gantry. Met deze uitbreiding van de capaciteit kunnen we een grotere groep patiënten nu protonentherapie bieden.

De gantry is een constructie van 3 verdiepingen hoog die om de patiënt heen draait, en er voor zorgt dat de tumor vanuit de meest gunstige hoeken bestraald kan worden. Voordat de 2e gantry vrijgegeven kon worden voor klinisch gebruik, hebben de medewerkers van de afdeling klinische fysica uitgebreid metingen gedaan en kwaliteitscontroles uitgevoerd. Hiermee konden we bevestigen dat de 2e gantry op identieke wijze de dosis afgeeft als de 1e gantry. De 2 behandelkamers waar HollandPTC mee werkt, zijn daarmee volledig uitwisselbaar. Het vrijgeven voor klinisch gebruik betekent niet dat het werk voor de fysici erop zit. Ze controleren de werking van de gantry continu om een veilige behandeling te kunnen garanderen. Zo wordt er iedere ochtend een kwaliteitscontrole uitgevoerd voordat de gantry gebruikt mag worden voor de behandeling van patiënten. Daarnaast wordt het behandelplan van iedere patiënt doorgemeten voordat de bestralingen kunnen starten.

Over protonentherapie
Protonentherapie is sinds 2018 beschikbaar in Nederland als bestralingsbehandeling voor een aantal specifieke tumorsoorten. Tot nu toe worden de meeste patiënten bestraald met fotonen (röntgenstraling). Een bundel met fotonen geeft zijn dosis af voor, in en achter de tumor. Bij protonentherapie geeft de bundel geen dosis af áchter de tumor waardoor weefsel dat om de tumor zit, minder wordt beschadigd. Hierdoor is de stralingsdosis in het gezonde weefsel lager en de kans op bijwerkingen kleiner. Protonentherapie kan mogelijk ook gebruikt worden om een hogere dosis aan de tumor te geven als dat met radiotherapie met fotonen niet mogelijk is.

Behandelingen in HollandPTC
Op dit moment behandelt HollandPTC patiënten met hoofd-hals tumoren, hersentumoren en tumoren in de wervelkolom (chordomen/chondrosarcomen). De voorbereidingen voor de behandeling van patiënten met borstkanker zijn bijna afgerond. We verwachten in april de eerste patiënten te behandelen.