Nieuws 20-01-2020

1e patiënt met oogmelanoom in Nederland behandeld met protonen

Simulatie, bitje, masker, dry-run en 4 dagen achter elkaar bestraling. De behandeling met protonentherapie van de eerste patiënt met oogmelanoom in Nederland is goed gegaan.

De eerste patiënt met oogmelanoom heeft vorige week zijn behandeling met protonentherapie afgerond. Dit is bijzonder, de behandeling kon eerder niet in Nederland gegeven worden. Patiënten met oogmelanoom worden vanuit heel Nederland verwezen naar de twee expertisecentra LUMC en Erasmus MC. En van daaruit komen patiënten voor protonentherapie naar HollandPTC.

Voorbereiding van behandeling
Alle nieuwe patiënten worden in een van beide expertisecentra beoordeeld om te zien of zij in aanmerking komen voor protonentherapie. De verwachting is dat we per jaar 50 oogmelanoom patiënten in Nederland met een middelgrote en grote tumor kunnen gaan behandelen met protonen. Als patiënten protonentherapie krijgen, worden clips in het oog geplaatst zodat we de positie van de tumor voor het maken van het bestralingsplan en tijdens de bestraling goed kunnen bepalen. Daarna kan de patiënt dus naar Delft voor de protonentherapie.

Gezamenlijke zorg en onderzoek
De behandeling van de patiënten met protonentherapie wordt, vanaf de gezamenlijke patiëntenbespreking, uitgevoerd in HollandPTC. Na behandeling gaat de patiënt weer terug naar de eigen oogarts van het verwijzend centrum. Samenwerken is voor ons erg belangrijk, zowel in zorg als in onderzoek. Met dit onderzoek wordt geprobeerd meer inzicht te krijgen in de biologische kenmerken van de tumor om te voorspellen hoe een tumor zich gedraagt en zo de beste behandeling te kiezen.

Ook wordt bijvoorbeeld met behulp van extra beeldvorming gekeken of de bestraling uiteindelijk ook zonder clips kan worden uitgevoerd.

Voor wie is protonentherapie geschikt
Wanneer de tumor relatief groot is of op een moeilijk bereikbare plek zit, kan protonentherapie een optie zijn. Protonentherapie bij oogmelanoom is een standaardindicatie, wat betekent dat de zorgverzekeraar de behandeling vergoedt. Tot nu toe was er in Nederland geen behandelcentrum en werden patiënten onder andere verwezen naar Zwitserland.

Meer informatie over de behandeling

  • Polikliniek oogheelkunde Erasmus MC, 010 704 0135
  • Medisch secretariaat oogheelkunde LUMC, 071 526 8030
  • HollandPTC, 088 501 1100, patientinfo@hollandptc.nl

Patiënten kunnen meer over de behandeling met protonen lezen bij de informatie over de behandeling of neem contact op met de eigen oogarts.