Zorg

Het primaire doel van HollandPTC is het leveren van excellente patiëntenzorg. HollandPTC heeft de ambitie om zoveel mogelijk patiënten van behandelingen te voorzien. We doen er alles aan om geen wachtlijsten te laten ontstaan en elke patiënt zo snel mogelijk te helpen.

Onderzoek

HollandPTC heeft de ambitie om bij te dragen aan grensverleggend onderzoek. Hierbinnen richtten wij ons op twee speerpunten:

  1. De toepassing van hoogwaardige beeldsturing om protonentherapie nog preciezer te maken en het omliggende weefsel nog beter te sparen.
  2. Klinische studies, gericht op het effect van de behandeling op de tumor en het omliggende weefsel.

Onderwijs

HollandPTC zal onderwijs verzorgen op het gebied van protonentherapie voor clinici (radiotherapeuten), klinisch fysici, radiotherapeutisch laboranten en technisch personeel. Daarnaast zullen binnen het onderzoeksteam van HollandPTC studenten en promovendi opgeleid worden.