Organisatie

HollandPTC is een zelfstandig poliklinisch centrum voor protonentherapie en wetenschappelijk onderzoek, gevestigd in Delft. Het centrum is uitgerust met geavanceerde apparatuur voor beeldvorming en protonenbestraling. HollandPTC is opgericht door het Erasmus MC, het LUMC en de TU Delft en vormt met deze centra een actief samenwerkingsverband in zorg, onderwijs en wetenschap. Ook zijn er samenwerkingsverbanden met andere nationale en internationale protonencentra.
De eerste patiënten zullen in 2018 behandeld worden.

Missie

Wij bieden patiënten de beste protonentherapie die er op dit moment voor ze is, in een veilige en gastvrije omgeving. Daarmee dragen we bij aan de kwaliteit van leven en de overleving van mensen met specifieke vormen van kanker. Door middel van wetenschappelijk onderzoek optimaliseren en valideren we protonentherapie en ontwikkelen we nieuwe, betere wegen voor de behandeling van kanker.  


Visie


Het is onze opdracht de toegevoegde waarde van protonentherapie aan te tonen in samenwerking met de nationale en internationale radiotherapeutische gemeenschap. Op basis van wetenschappelijk onderzoek en patiëntervaringen moet protonentherapie een eigen, juiste plaats verwerven in de oncologische behandelketen. 
We doen dit vanuit de ambitie een vooraanstaand instituut te worden voor therapie en wetenschappelijk onderzoek, in samenwerking met het Erasmus MC, het LUMC en de TU Delft. De activiteiten van HollandPTC dragen bij aan de wereldwijde ontwikkelingen op het gebied van protonentherapie. In de samenwerking met anderen willen we een open werkplaats zijn, een bruggenbouwer en een kennisdeler. 

Kernwaarden
Onze kernwaarden zijn: zorgzaam & zorvuldig, verbindend & energiek, professioneel & innovatief.

Zorg
Het primaire doel van HollandPTC is het leveren van excellente patiëntenzorg. HollandPTC heeft de ambitie zoveel mogelijk patiënten van behandelingen te voorzien. We doen er alles aan om geen wachtlijsten te laten ontstaan en elke patiënt zo snel mogelijk te helpen.

Onderzoek

HollandPTC heeft de ambitie om bij te dragen aan grensverleggend onderzoek. Hierbinnen richtten wij ons op twee speerpunten:

  1. De toepassing van hoogwaardige beeldsturing om protonentherapie nog preciezer te maken en het omliggende weefsel nog beter te sparen.
  2. Klinische studies, gericht op het effect van de behandeling op de tumor en het omliggende weefsel.

Onderwijs

HollandPTC zal onderwijs verzorgen op het gebied van protonentherapie voor clinici (radiotherapeuten), klinisch fysici, radiotherapeutisch laboranten en technisch personeel. Daarnaast zullen binnen het onderzoeksteam van HollandPTC studenten en promovendi opgeleid worden.