Nieuws 06-10-2021

Inzicht door simulatie en app

We groeien in aantal patiënten, maar hoe krijgen we dan een goed beeld wat we nodig hebben? Wanneer moeten we onze openingstijden verruimen? Of wanneer hebben we een extra arts nodig? En wat als een dosisplanner uitvalt?

Om goed antwoord te kunnen geven op dit soort vragen, heeft Joep Eijkenduijn, masterstudent Technical Medicine aan de TU Delft, een simulatie ontwikkeld, die voorspellingen doet op het gebied van doorstroom en capaciteit en rekening houdt met de inzet van mensen en apparatuur.

Wat als een arts uitvalt?
In de simulatie heeft hij alle stappen in ons behandelproces verwerkt, met onderlinge afhankelijkheid. Van het aantal bestralingen per tumorsoort en de kwaliteitscontroles per patiënt tot de beschikbaarheid van de verschillende mensen die nodig zijn in elke stap. Joep: “De simulatie laat bijvoorbeeld zien bij welk aantal patiënten het nodig is om ook ’s avonds te gaan bestralen. Maar we kunnen ook kijken wat het effect is als 2 artsen tegelijk uitvallen of wat er gebeurt als er opeens veel meer patiënten komen met hetzelfde type tumor.”

Keuzes bevestigd
Petra Dirkx, hoofd zorg: “Deze simulatie en app geven inzicht en nuttige informatie bij het maken van keuzes. Zo bevestigde de simulatie dat de geplande stap om ons dosisplanningssysteem uit te breiden en te upgraden inderdaad noodzakelijk was om de groei in patiënten aan te kunnen. Verder gaan we de app gebruiken om risico’s van bijvoorbeeld uitval van personeel duidelijk te krijgen. Dat inzicht kunnen we dan weer gebruiken om te bepalen welke maatregelen we vooraf kunnen treffen.”

“Om een echte goede simulatie te bouwen, moesten alle zorgprocessen en activiteiten tot in detail ingevoerd worden”, vertelt Joep. “Niet makkelijk, omdat in de praktijk processen aangepast worden aan de patiënt en onvoorziene omstandigheden een standaard proces regelmatig omgooien. Dit uitleggen aan een computer was kort gezegd een uitdaging. Ik heb veel gehad aan de ervaring en expertise van de medewerkers bij HollandPTC. Even binnenlopen, afstemmen, overleggen, het kon altijd.”

De architectuur, alle typen tumoren, soorten behandeling, betrokken mensen

Niet alleen voor HollandPTC
“De opzet en methodiek van deze app kan voor andere protonencentra nuttig zijn, het maakt processen inzichtelijk en biedt mogelijkheden voor optimalisatie. De app is vrij te gebruiken, ik hoop dan ook dat de andere centra dit gaan doen.”