Naar 20 in plaats van 35 bestralingen bij hoofdhalskanker

Patiëntengroep

Volwassen patiënten met hoofdhalskanker die in aanmerking komen voor protonentherapie.

Doel

De behandeling van hoofdhalskanker bestaat standaard uit 35 bestralingen. Dit is een lang en zwaar traject. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat deze bestraling niet goed is voor het afweersysteem. Door grote technologische vooruitgang kunnen we tegenwoordig preciezer bestralen. Met dit onderzoek willen we aantonen dat daardoor de dosis per bestraling veilig kan worden verhoogd en daarmee het aantal bestralingen kan worden verlaagd, van 35 naar 20. Daarnaast willen we onderzoeken of we met minder bestralingen het afweersysteem beter kunnen sparen.

Waar bestaat het onderzoek uit

In dit onderzoek krijgen patiënten of 20 bestralingen (in totaal 4 weken) of 35 bestralingen (in totaal 6-7 weken).

Voor start van de behandeling wordt geloot of u de nieuwe behandeling of de standaardbehandeling krijgt. Dit doen we om de verschillende behandelingen goed met elkaar te kunnen vergelijken. De kans dat u de nieuwe behandeling krijgt is 50%. U en uw behandelend arts kunnen de uitslag van de loting niet veranderen.

De behandeling met 20 bestralingen wordt als eerst gegeven bij 10 mensen met tumoren in de keelholte (hypofarynx) of mondkeelholte (orofarynx). Als dit veilig blijkt, komen ook mensen in aanmerking met een tumor in het strottenhoofd (larynx).

Bij de nieuwe behandeling en de standaardbehandeling wordt in totaal 6 keer bloed afgenomen: de eerste keer direct voor de eerste bestraling en de laatste keer 3 maanden na de laatste bestraling. Alle bloedafnames vinden plaats tijdens ingeplande afspraken in het ziekenhuis, u hoeft daar niet extra voor te komen. Per keer nemen we zo’n 40 ml bloed af. Deze hoeveelheid geeft bij volwassenen geen problemen. Ter vergelijking: iemand die bloed geeft bij de bloedbank, geeft per keer 500 ml bloed.

 

Startdatum

Februari 2023

Hoofdonderzoeker

Dr. J.B.W. Elbers, radiotherapeut-oncoloog Erasmus MC en HollandPTC

Onderzoekers die meewerken

  • Prof. dr. R.A. Nout, afdelingshoofd radiotherapie, Erasmus MC
  • Dr. M. Kroesen, radiotherapeut-oncoloog, HollandPTC
  • Prof. dr. Reno Debets, afdelingshoofd tumor immunologie, Erasmus MC
  • Dr. Stijn Keereweer, hoofdhals chirurg, Erasmus MC
  • Dr. Esther van Meerten, medisch oncoloog, Erasmus MC
  • Dr. J. Zindler, radiotherapeut-oncoloog, HMC en HollandPTC
  • Drs. E. van Werkhoven, statisticus, Erasmus MC
  • Prof. dr. Mischa Hoogeman, afdelingshoofd klinische fysica, Erasmus MC en HollandPTC
  • Drs. Gerda Verduijn, radiotherapeut-oncoloog, Erasmus MC

De officiële informatie over de studie in het Nederlands Trialregister