Standaardindicatie of planvergelijking

Protonentherapie is niet voor elke tumor de meest geschikte behandeling. Het hangt af van het soort en de plek van de tumor in het lichaam. Van een aantal tumoren weten we dat protonentherapie vrijwel zeker voordelen geeft. Dit is bij:

  • kindertumoren
  • tumoren van de schedelbasis
  • oogmelanomen

Behandelingen van deze tumoren met protonentherapie worden standaard vergoed door de zorgverzekeraars.

Bij andere tumoren moet eerst een vergelijking gemaakt worden tussen een bestraling met fotonen (de gewone radiotherapie met röntgenstralen) en een bestraling met protonen. Dit noemen we een planvergelijking. Als na deze vergelijking blijkt dat bestraling met protonen een duidelijk lagere kans op bijwerkingen geeft dan de bestraling met fotonen, kunt u voor vergoeding van de protonentherapie in aanmerking komen. Er worden landelijke afspraken gemaakt over bij welke tumoren een planvergelijking gemaakt moet worden en hoeveel kleiner de kans op bijwerkingen moet zijn om voor een behandeling met protonen in aanmerking te komen.

Hoe verloopt een planvergelijking?
Een planvergelijking start in het ziekenhuis waar u in behandeling bent. U krijgt een intakegesprek voor de gebruikelijke bestraling met fotonen (röntgenstralen). Daarvoor worden meestal een CT- en MRI-scan gemaakt van het gebied waar de tumor zit. Met deze scans wordt daarna een bestralingsplan met fotonen gemaakt.
Op hetzelfde moment wordt er in HollandPTC met dezelfde scans ook een bestralingsplan met protonen gemaakt. Deze bestralingsplannen worden vervolgens met elkaar vergeleken. Daarbij wordt ook gekeken naar de kans op bijwerkingen met beide bestralingsmethoden. Met deze vergelijking bepaalt de radiotherapeut-oncoloog of u voordeel zal hebben van bestraling met protonen. Als uit de planvergelijking blijkt dat u in aanmerking komt voor protonentherapie, krijgt u een intakegesprek en de voorbereidingen voor de therapie in HollandPTC.

Lees verder over de behandeling bij stap 1 Eerste consult.