Na de bestraling

Na de behandeling krijgt u een aantal controle-afspraken mee bij de radiotherapeut-oncoloog in HollandPTC. Ongeveer 6 maanden na de laatste behandeling komt u terug bij de radiotherapeut-oncoloog om te bespreken hoe het met u gaat. Tijdens dit consult wordt aandacht besteed eventuele bijwerkingen van de bestraling en mogelijke latere gevolgen waarvoor u misschien behandeld moet worden. Uw KNO arts controleert het effect van de behandeling, dit gebeurt in het ziekenhuis dat u verwezen heeft naar HollandPTC. Om de bijwerkingen van de bestraling te controleren en registreren krijgt u in HollandPTC controle-afspraken tot 5 jaar na de bestraling. Deze afspraken zijn eerst ieder half jaar en later met langere tussenpozen.