Zoeken in HollandPTC
Created with Sketch.

De bestraling

HollandPTC heeft 3 bestralingsruimtes, ook wel gantry’s genoemd: de Luit, Citer en Parel. Deze namen zijn geïnspireerd op iconen uit het schilderwerk van de beroemde Delftse schilder Johannes Vermeer. De Parel wordt alleen gebruikt voor de behandeling van oogtumoren. Deze behandeling start eind 2019. Hieronder vertellen we meer over de bestraling in de Luit en Citer.

De eerste bestraling
Bij de eerste bestraling brengt de verpleegkundig consulent oncologie u naar de bestralingsruimte. Een medische beeldvormings- en bestralingsdeskundige (MBB’er) staat daar voor u klaar en brengt u naar de kleedkamer. Afhankelijk van welk deel van uw lichaam u bestraald wordt, kleed u zich uit. Daarna loopt u door een gang naar de bestralingsruimte. Neem hiervoor eventueel een omslagdoek of handdoek mee om om te slaan. Dan gaat u liggen op de bestralingstafel en helpt de MBB’er u in de juiste positie voor de bestraling. Als er tijdens de voorbereidende scans een masker is gemaakt, krijgt u deze op tijdens de bestraling. De MBB’er stelt aan de hand van markeringen op het masker of uw lichaam het bestralingsveld nauwkeurig in. Daarna verlaat hij de ruimte zodat de behandeling kan beginnen.

Tijdens de bestraling
Tijdens de bestraling bent u even alleen in de behandelruimte. De MBB’ers zien u op een beeldscherm en horen u via een intercom. Als er iets aan de hand is, kunt u altijd de MBB’er waarschuwen. Er mag tijdens de bestraling verder niemand in de ruimte zijn. Daarom kan een familielid of vriend niet bij u blijven. Zij kunnen op u wachten in de wachtruimte. Het is erg belangrijk dat u niet beweegt tijdens de behandeling. Wel mag u rustig doorademen en slikken. De bestraling zelf doet geen pijn. Het bestralingstoestel maakt tijdens het draaien naar de goede richting voor het bestralen veel geluid. Tijdens de bestraling zelf hoort u niks. U bent in totaal 20 tot 30 minuten in de bestralingsruimte. Deze tijd is nodig om controlefoto’s te maken en de juiste positie voor het bestralen te bepalen. De bestraling zelf duurt een paar minuten.

Hoeveel bestralingen?
Het totaal aantal bestralingen hangt af van het soort tumor, de uitslagen van de verschillende onderzoeken en de totale dosis die nodig is om de tumor goed te behandelen. De radiotherapeut-oncoloog bespreekt dit met u tijdens het eerste consult. Tijdens uw behandeling krijgt u misschien nog een aantal CT-scans. Zo controleren we het gebied dat bestraald wordt en kunnen dit aanpassen als dat nodig is.

Tijdens de bestralings-serie
Tijdens de bestralings-serie krijgt u iedere week een afspraak bij de radiotherapeut-oncoloog. Hij bespreekt onder andere met u of u last heeft van de behandeling. Heeft u bijwerkingen? Dan kunt u hiervoor soms medicijnen krijgen. Een aantal keer krijgt u een vragenlijst over uw gezondheid mee naar huis. Deze kunt u thuis invullen en meenemen naar de volgende afspraak. Heeft u tussen de bestralingen door klachten of problemen, neem dan contact op met uw verpleegkundig consulent. De verpleegkundig consulent overlegt als het nodig is met de radiotherapeut-oncoloog. Buiten openingstijden van HollandPTC neemt u hiervoor contact op met de dienstdoende radiotherapeut-oncoloog. De telefoonnummers krijgt u tijdens het eerste consult.

Bijwerkingen
Of en hoeveel bijwerkingen u krijgt, hangt af van:

  • klachten van de tumor
  • de plaats van de tumor
  • de bestralingsdosis
  • hoeveel bestralingen u krijgt
  • de combinatie met eventuele andere behandelingen zoals chemotherapie

De radiotherapeut-oncoloog bespreekt de mogelijke bijwerkingen met u tijdens het eerste consult. Het is moeilijk te voorspellen hoe u gaat reageren op de bestraling. Dit is voor alle patiënten verschillend.

Ondersteunende zorg
De diëtist
Wordt u bestraald aan uw hoofd of hals, dan kunt u slikklachten, gewichtsverlies en last van een droge mond krijgen. Voordat de bestralingen starten, bespreekt de verpleegkundig consulent met u of u problemen heeft met eten en drinken. De verpleegkundig consulent verwijst u dan eventueel naar de diëtist. Het is belangrijk dat u tijdens de bestraling zo goed mogelijk blijft eten en drinken. Daarom krijgt u elke week een afspraak met de diëtist.

De mondhygiënist
Bij bestraling van de mond, keel of hals is het heel belangrijk dat de conditie van uw gebit en slijmvliezen in de mond voor, tijdens en na de behandeling zo goed mogelijk blijft. Liggen uw mond, kaak of speekselklieren in het bestralingsgebied, dan krijgt u iedere week een afspraak bij de mondhygiënist in HollandPTC. De mondhygiënist helpt u om uw mond en gebit zo goed mogelijk schoon te houden en te verzorgen. Lees verder over de behandeling bij stap 4 Na de bestraling.