Onderzoek & onderwijs

Onderzoek
Wetenschappelijk onderzoek is – naast patiëntenzorg en onderwijs – een kerntaak van HollandPTC. Nederland is internationaal toonaangevend in het onderzoek naar de verbetering van de behandeling van kanker met radiotherapie. Onze samenwerkingspartners Erasmus MC en LUMC zijn hierbij belangrijke spelers. Met de TU Delft als derde, technische partner hebben wij een sterk consortium om de meerwaarde van protonentherapie te onderzoeken en de techniek verder te verbeteren.

Onderzoeksprogramma
Het wetenschappelijk onderzoek van HollandPTC richt zich op het aantonen van de meerwaarde van protonentherapie en het verbeteren van de behandeling zelf. Het onderzoeksterrein is breed en heeft 3 hoofddomeinen: biologie, fysica & technologie en klinisch onderzoek. Hierbinnen zijn er 6 onderzoekswegen:

  • het ontwikkelen en toepassen van beeld-gestuurde adaptieve protonentherapie om de behandeling nog preciezer te maken en omliggend gezond weefsel nog beter te sparen
  • het ontwikkelen van indicatoren die van belang zijn voor het voorspellen van de uitkomst van een behandeling met protonentherapie
  • het implementeren en evalueren van technologische (klinisch toepasbare) innovaties
  • het ontrafelen van de herstelmechanismes van DNA-schade door protonen
  • het gebruik van big data voor meer inzicht over de meerwaarde van protonentherapie, de kosteneffectiviteit van de behandeling en de bijwerkingen
  • het uitvoeren van grote vergelijkende klinische studies naar het effect en de meerwaarde van protonentherapie

Meer informatie over de verschillende onderzoekspijlers vindt u op de pagina over de Research roadmaps.

Open werkplaats
HollandPTC heeft verschillende onderzoeksfaciliteiten en is een open werkplaats voor onderzoekers. Onderzoekers vanuit het consortium, maar ook van daarbuiten, kunnen hiervan gebruik maken.

Vrijwilliger bij MRI onderzoek
Binnen HollandPTC maken we veel verschillende soorten MRI scans waarbij elke scan zijn eigen instelling heeft. Omdat er telkens nieuwe scantechnieken komen, moeten we deze steeds aanpassen. Dit doen we onder andere door de nieuwe instellingen te controleren bij personen. Hierbij werken we samen met vrijwilligers. Ook vrijwilliger worden? Lees hoe het werkt op de pagina Meedoen aan het verbeteren van MRI onderzoeken.