Nederlands Nederlands English English


Wie zijn wij?

HollandPTC is een samenwerkingsverband van medische en technologische specialisten aan drie universitaire instellingen:

  • De onderzoeksactiviteiten van Erasmus MC variëren van fundamenteel biomedisch onderzoek, klinisch onderzoek en epidemiologie tot maatschappelijke gezondheidszorg en beleid en management in de gezondheidszorg. Als grootste universitair medisch centrum in Nederland biedt Erasmus MC referente en top-referente medische zorg aan 3 miljoen mensen in Zuid-West Nederland.  www.erasmusmc.nl
  • Het LUMC streeft naar een continue verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg en speelt hierin zowel nationaal als internationaal een leidende rol. De kerntaken van het LUMC zijn onderzoek, onderwijs, patiëntenzorg, opleiding en bij- en nascholing. www.lumc.nl  
  • De TU Delft wil een bijdrage leveren aan oplossingen voor de grote maatschappelijke vraagstukken van nu, o.a. op het gebied van de gezondheidszorg. Het Delft Health Initiative werkt aan oplossingen die niet alleen de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg verder verbetert, maar deze ook toegankelijk houdt voor toekomstige generaties. De TU Delft is niet alleen leverancier van kennis op dit gebied, maar ook van gedreven ingenieurs. www.health.tudelft.nl

Daarnaast werkt HollandPTC nauw samen met het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft.

Organisatie
HollandPTC is als BV opgezet met de drie academische instellingen als aandeelhouders. De directie van de BV bestaat uit Dr. G.H. Lourens-Schoutens (Lourens Bedrijfsadvies; zakelijk directeur), Prof.dr. J.-P. Pignol (radiotherapeut-oncoloog, Erasmus MC) en Prof.dr. C.A.M. Marijnen (Hoofd afdeling Radiotherapie, LUMC). Vele inhoudelijke deskundigen vanuit de instellingen en daarbuiten zijn betrokken. De deskundigen van LUMC, Erasmus MC en TU Delft zullen in deeltijd worden aangesteld bij HollandPTC BV zodat hun toonaangevende expertise optimaal kan worden ingezet. 

Medical Delta
De drie universiteiten en de twee universitair medische centra van Leiden, Delft en Rotterdam werken al langer samen. Zo vormen ze sinds 2006 het succesvolle Medical Delta samenwerkingsverband waarmee innovaties in de medische technologie en gezondheidszorg worden ontwikkeld.

Tim van der Hagen is decaan van de Faculteit Technische Natuurwetenschappen aan de TU Delft en lid van de Raad van Commissarissen van HollandPTC BV.

"De samenwerking tussen ingenieurs en medici binnen de Medical Delta is inspirerend en vruchtbaar. Samen komen we tot innovatieve oplossingen voor uiteenlopende uitdagingen in de zorg. HollandPTC is hier een voorbeeld van."