Nederlands Nederlands English English


Stand van zaken

Vergunning
Op 29 juli 2013 is het landelijk bestuurlijk akkoord over protonentherapie ondertekend. Het Ministerie van VWS heeft vervolgens de 'Regeling protonentherapie' gepubliceerd in de Staatscourant. Op basis hiervan heeft HollandPTC een aanvraag ingediend voor een WBMV-vergunning (Wet Bijzondere Medische Verrrichtingen). Deze is op 2 december 2013 aan HollandPTC toegekend. HollandPTC is nu in overleg met financiers, zorgverzekeraars en andere belanghebbenden zoals de Nederlandse Zorgautoriteit, om het centrum te realiseren.

Van idee naar realisatie
Medio 2012 presenteerden De Jong Gortemaker Algra architecten en ingenieurs een voorlopig ontwerp van het centrum. De bouw van HollandPTC is in mei 2015 van start gegaan. Ook op het vlak van medisch en technologisch onderzoek wordt hard gewerkt in voorbereiding op de komst van HollandPTC: een eerste onderzoeksprogramma is inmiddels van start gegaan. HollandPTC heeft ook de apparatuur aangeschaft waarmee een multidisciplinair team van radiotherapeuten, klinisch fysici en laboranten behandelplannen voor patiënten kan gaan maken.

Opening HollandPTC
HollandPTC doet er alles aan om in 2017 haar deuren te kunnen openen en ongeveer 600 patiënten per jaar te kunnen behandelen, naast het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en het verzorgen van onderwijs.

Laatste ontwikkelingen
Volg de laatste ontwikkelingen via de nieuwspagina.
  

Jean-Philippe Pignol is radiotherapeut-oncoloog en hoofd van de afdeling Radiotherapie van het Erasmus MC. Hij is medisch directeur van HollandPTC.

“Protonentherapie is een zeer innovatieve techniek voor de behandeling van veel soorten tumoren, met name als een zeer gevoelig orgaan dichtbij is. Omdat protonen bijzonder nauwkeurig in het lichaam hun werk doen, kunnen grote complicaties van radiotherapie worden vermeden. HollandPTC is zover om deze techniek in Nederland te introduceren. Dit is het resultaat van een hele nauwe samenwerking tussen de TU Delft, het LUMC en het Erasmus MC. Het is dan niet meer nodig om patiënten naar het buitenland te verwijzen wat minder psychische en lichamelijke belasting oplevert.”