Nederlands Nederlands English English


Stand van zaken

Vergunning
Op 29 juli 2013 is het landelijk bestuurlijk akkoord over protonentherapie ondertekend. Het Ministerie van VWS heeft vervolgens de 'Regeling protonentherapie' gepubliceerd in de Staatscourant. Op basis hiervan heeft HollandPTC een aanvraag ingediend voor een WBMV-vergunning (Wet Bijzondere Medische Verrrichtingen). Deze is op 2 december 2013 aan HollandPTC toegekend. HollandPTC is nu in overleg met financiers, zorgverzekeraars en andere belanghebbenden zoals de Nederlandse Zorgautoriteit, om het centrum te realiseren.

Van idee naar realisatie
Dankzij de inzet van verschillende projectteams zijn de HollandPTC plannen nu in een vergevorderd stadium. Medio 2012 presenteerden De Jong Gortemaker Algra architecten en ingenieurs een voorlopig ontwerp van het centrum. Ook op het vlak van medisch en technologisch onderzoek wordt hard gewerkt in voorbereiding op de komst van HollandPTC: een eerste onderzoeksprogramma is inmiddels van start gegaan. HollandPTC heeft ook de apparatuur aangeschaft waarmee een multidisciplinair team van radiotherapeuten, klinisch fysici en laboranten behandelplannen voor patiënten kan gaan maken.

Opening HollandPTC
HollandPTC doet er alles aan om in 2016 haar deuren te kunnen openen en ongeveer 600 patiënten per jaar te kunnen behandelen, naast het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en het verzorgen van onderwijs.

Laatste ontwikkelingen
Volg de laatste ontwikkelingen via de nieuwspagina.
  

Luca Incrocci is radiotherapeut-oncoloog en hoofd van de Afdeling Radiotherapie van het Erasmus MC. Hij is medisch directeur van HollandPTC.

"Protonentherapie is een zeer innovatieve techniek voor de behandeling van verschillende soorten tumoren. Omdat deze steeds in een vroeger stadium worden gediagnosticeerd en hierdoor kleiner zijn, wordt het extra belangrijk om ze te behandelen met gerichtere technieken, zoals protonen, die de bijwerkingen verminderen. HollandPTC is zover om deze techniek in Nederland te introduceren, zodat patiënten niet meer naar het buitenland verwezen hoeven te worden met alle psychische en lichamelijke belasting van dien."