Nederlands Nederlands English English

Stand van zaken

Vergunning
Op 29 juli 2013 is het landelijk bestuurlijk akkoord over protonentherapie ondertekend. Het Ministerie van VWS heeft vervolgens de 'Regeling protonentherapie' gepubliceerd in de Staatscourant. Op basis hiervan heeft HollandPTC een aanvraag ingediend voor een WBMV-vergunning (Wet Bijzondere Medische Verrrichtingen). Deze is op 2 december 2013 aan HollandPTC toegekend. HollandPTC is nu in overleg met financiers, zorgverzekeraars en andere belanghebbenden zoals de Nederlandse Zorgautoriteit, om het centrum te realiseren.

Van idee naar realisatie
Dankzij de inzet van verschillende projectteams zijn de HollandPTC plannen nu in een vergevorderd stadium. Medio 2012 presenteerden De Jong Gortemaker Algra architecten en ingenieurs een voorlopig ontwerp van het centrum. Ook op het vlak van medisch en technologisch onderzoek wordt hard gewerkt in voorbereiding op de komst van HollandPTC: een eerste onderzoeksprogramma is inmiddels van start gegaan. HollandPTC heeft ook de apparatuur aangeschaft waarmee een multidisciplinair team van radiotherapeuten, klinisch fysici en laboranten behandelplannen voor patiŽnten kan gaan maken.

Opening in 2016
HollandPTC doet er alles aan om in 2016 haar deuren te kunnen openen en ongeveer 600 patiŽnten per jaar te kunnen behandelen, naast het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en het verzorgen van onderwijs.