Nederlands Nederlands English English

HollandPTC: protonenkliniek in Delft

Nieuwe behandeling in de strijd tegen kanker


10 juli 2014:
HollandPTC verbaasd en bezorgd om beslissing Zorgverzekeraars Nederland
HollandPTC, het samenwerkingsverband tussen Erasmus MC, LUMC en TU Delft, is verbaasd en bezorgd over het besluit van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) om van de vier Nederlandse protonencentra-in-spé er slechts één te contracteren, en overige Nederlandse kankerpatiënten naar het buitenland door te sturen. Van de Nederlandse patiënten voor wie de therapie betere genezingskansen en kleiner risico op ingrijpende schade als gevolg van bestraling betekent, kan straks maar een klein deel in Nederland terecht. > Meer informatie 

9 juli 2014:
Verbazing en teleurstelling door beslissing Zorgverzekeraars Nederland
De vier protonentherapie-initiatieven in Nederland en vertegenwoordigers van patiënten hebben fel gereageerd op de beslissing van Zorgverzekeraars Nederland om slechts één Nederlands centrum voor protonentherapie te contracteren, en overige Nederlandse kankerpatiënten naar het buitenland door te verwijzen. "Hiermee voldoen de zorgverzekeraars niet aan de zorgplicht. Het op grote schaal verwijzen van patiënten naar het buitenland is praktisch moeilijk uitvoerbaar en voor patiënten ongewenst." > Meer informatie

10 juni 2014:
Kritische selectie patiënten protonentherapie
De Amerikaanse radiotherapie-vakvereniging ASTRO heeft voorstellen voor een uniforme, kritische selectie van patiënten die echt gebaat zijn met protonentherapie en patiënten die prima met conventionele - en daarmee goedkopere - radiotherapie behandeld kunnen worden. HollandPTC heeft een soortgelijke kritische selectie al standaard in haar procedures opgenomen. Zo worden onnodig dure behandelingen voorkomen. > Meer informatie

2 juni 2014:
HollandPTC toegelaten als zorginstelling; Raad van Commissarissen ingesteld
Per 2 juni is HollandPTC B.V. erkend als instelling voor medisch specialistische zorg in het kader van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi). > Meer informatie. 

29 mei 2014:
"Protonentherapie laat op zich wachten"?
Radiotherapeuten reageren in het tijdschrift Medisch Contact op twijfels van zorgverzekeraars over de introductie protonentherapie in Nederland. > Meer informatie.

27 mei 2014:
HollandPTC van start
Vorige week stelde de President van de Europese Investeringsbank (EIB) een lening ter beschikking van 90 miljoen euro aan HollandPTC. Een belangrijk moment, want daarmee is de financiering van het nieuwe centrum voor protonentherapie rond. Op dit moment wordt de grond bouwrijp gemaakt en is de Europese aanbesteding van de bouw in gang gezet. HollandPTC gaat daarna starten met de bouw. Idealiter zou er rond deze tijd ook een besluit moeten zijn van de zorgverzekeraars om HollandPTC te contracteren. "Ons project kan in 2016 de eerste patiënten ontvangen", zegt zakelijk directeur Gerda Lourens, "en loopt behoorlijk voor op de andere protoneniniatieven; een snelle beschikbaarheid van protonentherapie in Nederland is natuurlijk goed nieuws voor patiënten en voorkomt ook onnodig dure behandelingen in het buitenland". HollandPTC hoopt dat de zorgverzekeraars nu snel met HollandPTC gaan onderhandelen en deze kans voor Nederlandse kankerpatiënten aangrijpen. > Meer informatie. 

15 mei 2014:
EIB tekent voor financiering HollandPTC 
Op 15 mei 2014 heeft de Europese Investeringsbank (EIB) formeel een lening van 90 miljoen verstrekt om HollandPTC te realiseren. HollandPTC is daarmee het eerste Nederlandse initiatief dat zowel de vergunningen als financiering rond heeft. Het EIB heeft ervoor gekozen om specifiek HollandPtC te financieren omdat dit initiatief de behandeling met protonen zal combineren met een uitgebreid multidisciplinair onderzoeksprogramma. > Meer informatie.

1 april 2014:
Start aanbestedingstraject

17 maart 2014:
Financiering HollandPTC rond

13 maart 2014:
Bestemmingsplan voor nieuwbouw HollandPTC

2 december 2013:
WBMV vergunning voor HollandPTC

27 maart 2013:
Omgevingsvergunning verleend


Recent onderzoeksnieuws HollandPTC:

Over HollandPTC

De medische centra Erasmus MC en LUMC werken nauw samen met de TU Delft om in 2016 het eerste behandelingscentrum voor protonentherapie in Nederland te starten: het Holland Particle Therapy Centre (HollandPTC). In HollandPTC zullen ongeveer 600 kankerpatiënten per jaar behandeld worden.

Protonentherapie: effectiever en minder bijwerkingen

Naast uitstekende patiëntenzorg zal HollandPTC ook onderwijs verzorgen en ruimte bieden aan baanbrekend wetenschappelijk onderzoek. Zo draagt het bij aan toekomstige doorbraken in de strijd tegen kanker.

Radiotherapeut-oncoloog Dr. Stijn Krol over protonentherapie (YouTube):

Volg de bouw van HollandPTC:

 

Download de Factsheet HollandPTC (PDF)