DSW en Zilveren Kruis contracteren HollandPTC voor protonentherapie

 

DSW en Zilveren Kruis contracteren HollandPTC voor een periode van drie jaar voor geleidelijke introductie van protonentherapie in Nederland. De ruim vier miljoen verzekerden van Zilveren Kruis en de zeshonderdduizend van DSW -met een van oudsher sterke vertegenwoordiging in de Randstad- zijn nu verzekerd van deze nieuwe behandeling tegen kanker.

Rob Florijn, algemeen directeur van HollandPTC is blij met de contracten van de verzekeraars: “met beide verzekeraars hebben we al geruime tijd intensieve gesprekken gevoerd over de introductie van protonentherapie in Nederland en over de patiënten die in aanmerking moeten kunnen komen voor deze geavanceerde behandeling. Met medische collega Van Vulpen ben ik trots op het vertrouwen dat uit het driejaarscontract spreekt”.

Chris Oomen: “DSW is gezond kritisch op nieuwe, dure technologieën in de gezondheids­zorg. Maar we hebben drie jaar geleden al gezegd dat als onze verzekerden dat écht nodig hebben, zij deze moderne behandeling moeten kunnen krijgen. Ik ben blij dat met onze steun het protonencentrum er ook gekomen is”.

Mariska Koster, voorheen longarts, nu medisch adviseur van Zilveren Kruis staat achter het driejaarscontract met ’s-lands grootste verzekeraar: “Er is nog het nodige uit te zoeken over protonentherapie. In onze gesprekken en in hun aanpak bleek HollandPTC daar ook heel realistisch in. Samen introduceren we nu protonentherapie geleidelijk in Nederland. Patiënten hoeven als ze ervoor in aanmerking komen, niet meer naar het buitenland”.

Florijn en Van Vulpen tenslotte: “Protonentherapie is geen panacee. Dit meerjarig contract geeft ons de mogelijkheid om samen met ziekenhuizen, patiëntenverenigingen én deze verzekeraars te onder­zoeken voor welke patiënten protonentherapie bij uitstek geschikt en kosteneffectief is”.

Protonentherapie
Protonentherapie is een vorm van bestraling waarbij de dosis heel nauwkeurig in de tumor terecht komt en er sprake is van lagere radioactieve belasting. Hierdoor komt er minder straling in omliggend weefsel terecht waardoor de kans op bijwerkingen afneemt. Voor bijvoorbeeld mensen met tumoren in het hoofd- en halsgebied en in en rond de ogen heeft bestraling met protonen voordelen.
Patiënten kunnen vanaf het najaar van 2017 bij HollandPTC terecht, uitsluitend na verwijzing door een medisch specialist. Er zijn inmiddels afspraken gemaakt over verwijzing met onder meer het Erasmus MC, het LUMC, Reinier de Graaf ziekenhuis en MCH-Bronovo Groep en er zijn besprekingen gaande met Antoni van Leeuwenhoek, AMC en VUMC.

Het aanbieden van protonentherapie gaat geleidelijk van start. Naar verwachting zullen bij HollandPTC in Delft op termijn jaarlijks 600 patiënten worden behandeld. Op dit moment wordt protonentherapie alleen buiten Nederland aangeboden. Naast HollandPTC in Delft, komt er ook een centrum voor protonentherapie in Groningen en later een in Maastricht.

Samenwerking
HollandPTC is ontstaan uit een samenwerking tussen het Erasmus MC, het LUMC en de TU Delft. Naast patiëntenzorg zal binnen HollandPTC grensverleggend wetenschappelijk onderzoek plaatsvinden en wordt kennis over protonentherapie gedeeld in binnen- en buitenland.

_____________________________________

Meer informatie

  • Persvoorlichting HollandPTC: Yolanda Huijgen, 06-24245448
  • Persvoorlichting DSW: dhr. C. Oomen, 010-2422789
  • Persvoorlichting Zilveren Kruis: Christine Rompa, 06-22484658